Waterkloof Responds

 

After a recent article regarding Waterkloof's refusal to compete against Garsfontein in the VirSeker Competition and the request from Centurion to the Noordvaal management to disqualify Waterkloof from further participation in the VirSeker Competition unless they honour their league commitments, I approached Waterkloof for their view's.

Herewith their written respond.

"Hoërskool Waterkloof ondersteun die werwing van talentvolle graad 6- en 7-leerders uit ‘n gemeenskaplike talentpoel.  Hoërskool Waterkloof se besluit om nié teen Hoërskool Garsfontein rugby te speel nie spruit egter uit die afrokkeling van leerders.  Die afrokkeling van spelers uit ander hoërskole is ‘n gebruik wat jare reeds nie meer deur Hoërskool Waterkloof toegepas word nie, aangesien dit nie die leerders tot voordeel strek nie en ook nie tot die opvoedkundige verantwoordelikheid van die skool nie bydra nie.  Hoërskool Waterkloof word nie deur die wen-motief gedryf nie, maar deur die holistiese ontwikkeling van ingeskrewe leerders van die skool en om aan elkeen die geleentheid vir massadeelname en blootstelling op alle gebiede te gun.

Die afrokkeling van spelers en die skool se standpunt is aan die einde van 2016 per brief onder die aandag van Hoërskool Garsfontein se bestuur gebring en ook tydens ‘n vergadering tussen die hoofde en Beheerliggaamvoorsitters van die twee skole bespreek.  Hoërskool Waterkloof volstaan by die besluit om nié teen Hoërskool Garsfontein te speel totdat hulle van dié praktyke afstand doen nie. "

On the question regarding the document on their "D6 Communicator":

Die beleid is verouderd en is opgedateer.  Dit is beslis NIE meer beleid by Hoërskool Waterkloof nie

On the question what will happen if they have to play against Garsfontein during the VirSeker Compitition's playoff:

Ons behou die reg voor om ‘n besluit te neem wanneer ons by die uitspele kom.  Dit sal egter steeds geskoei wees op ons uitgangspunt dat die opvoedkundige waarde van die spel en die ontwikkeling van ons leerders voorkeur geniet bo die wen-motief.