“Our Philosophy” – A Message From The Governing Body Of Paul Roos

3

 

PAUL ROOS - FILOSOFIE / PHILOSOPHY
Schools are often judged on their successes on the sport fields, and on the national ranking that they could secure on the various websites at the end of the season. In order to look good, and to be regarded as successful, the practice of approaching talented learners in other schools, and making offers to them to attend that specific school, has become a reality. It is not difficult to understand that by doing that, it is easy to obtain quick results. As a result of this, the playing field is not level anymore, and will most likely never become level again. Every school will have to make a decision on its philosophy in this regard.
At Paul Roos Gymnasium we believe in the all-round development of our boys. Our academic programme is our core business. Additionally we offer a wide variety of sport and cultural opportunities. We have the responsibility to offer quality teaching, quality coaching, quality facilities and as many opportunities as practically and financially possible. The Governing Body is committed to fulfilling the school’s vision of being a relevant, leading and respected high school for boys.
WAT IS DIE PAUL ROOS STANDPUNT RAKENDE DIE MAAK VAN AANBIEDINGE
• Paul Roos nader geen leerder in enige ander skool, en probeer sodoende ‘n leerder met ‘n finansiële aanbod oorreed om hierheen te kom nie;
• Die skool distansieer homself van die sogenaamde “koop” van spelers of leerders;
• Die skool bied wel finansiële hulp aan ‘n aantal leerders, wat dit sonder hierdie hulp, nie sou kon bekostig om die skool te kon bywoon nie. Hierdie hulp word verleen deur die Paul Roos Foundation wat vir daardie doel in 2008 gestig is. Die behoefte aan finansiële hulp is dus hier van toepassing. Hulp word verleen in die vorm van ondersteuning tot enige skoolgelde, vervoergelde of koshuisgelde. Moontlike hulp word ook eers bespreek nadat die leerder tot die skool toegelaat is en is nie tot sport beperk nie;
• Alles moontlik word gedoen om binne hierdie filosofie, steeds kompeterend te bly. Dit sluit in die bemagtiging van ons eie afrigters, en die gebruik van eksterne afrigtings-kundigheid. Ons sal voortgaan om ons afrigters maksimaal te bemagtig;
• Hierdie filosofie lei noodwendig daartoe dat daar jare sal wees waarin dit uitdagend sal wees om met daardie skole te kompeteer wat nie ons filosofie deel nie;
• Die verbintenis tot etiese en opvoedkundig regverdigbare beleid, is egter sterker as enige ander motief;
• The school considers awarding a few formal scholarships in future, which will be publicly advertised, and publicly awarded, and for which our own learners may also apply. This will include academics, sport and culture.
The school has proven that, given our philosophy in this regard, we can compete and beat the best in South Africa. For the past two years we were one of the top 3 rugby schools in South Africa. This year we will be one of the top 7. Our other sport codes are of the best in the country. When we add to that all the recent cultural achievements, we have many achievements of which we can be proud .
The Paul Roos 150-Trust was founded with the sole aim of supporting the academic programme of the school. We are satisfied that we are balanced, ethical and responsible in the way we are dealing with this challenge.

ANTONIE JACOBS
VOORSITTER / CHAIRMAN
BEHEERLIGGAAM / GOVERNING BODY